Drama Basa Sunda


KARTINI MODERN
            Drama ieu ngisahkeun kahirupan dihiji sakola. Dicaritakeun hiji guru taladan anu keur hamil kolot dituntut kudu ngajar dihiji sakola anu murid-muridna balalangor. Dihandap ieu kisah lengkepna :

Bu Nurmi, guru nu keur hamil kolot asup ka kelas, niat na mah erek ngajar. Tapi....

Bu Nurmi         :  Haruh . . .haruh budak kuring !!! Mani hese jadi guru teladan teh, loba pisan      
                              rintangannana. Ha....ruuuuh..??? Mana barudak teh?  jam Sakieu can katingali
   tulang ranguna alias gegebirna saurang oge. Kumaha nasib pendidikan ayeuna
   ....?? Ngan kuring hiji anu taladan teh.
     
            Bu Nurmi kaluar neangan barudak, teu lilabarudak daratang.

Barudak           : Hei...heii..heiiii...!!!
Noneng            : Hey coy kamarana wae???
Lodres&Abel   : “may be yes, may be no” cape deh...!!!
Noneng            : Eh maksud maraneh teh naon sih?? Oh...Noneng terang artina teh “Tiasa
  uhun,tiasa henteu” cape euy..!!!
Lodres                         : So tau maneh mah dasar KAMSEUPAY !!!
           
            Si Kokom kabitaeun ningali SI Abel nu make kacamata hideung, terus Si Kokom nginjem kacamata Si Abel.

Kokom             : Abel, Ih meuni sae kacamatana... Kokom Nambut atuh...!!!
Abel                 : Yeuh atuh erek ngajaran mah. (bari mikeun kacamatana)
Kokom             : Asik Kokom jadi geulisss... ke ke heula...!!!! nyanaha bet jadi paroek ieu
  teh...??? aliran..??? heh barudak aliran kumaha ieu aliran aliran...!!! (bari
  riweuh)
Lodres             : Eta buka heula atuh kacamatana..!!! dasar KAMSEUPAY.
    
            Keur raribut kitu, ngadadak HP si Abel disada.

Kokom             : Naon eta..??? naon eta..??? ih... meuni ngeunaheun geuning ieu lagu teh,
  Noneng Noneng hayu urang joged...!!!
Noneng            : Hayu hayu...!!! (bari terus joged jeung Si Kokom)
Abel                 : Eh.. ke heula...!!!! Ieu mah hp Abel disada.
Barudak           : (Sarurak ) huhuhuhuhhuuuu....!!
Abel                 : Halo...ieu teh saha nya??? Naon-naon?? Teu salah ngadangu yeu Abel? Rojali?
  Rojali bogoh ka Abel? Emh ...Rojali....Abel caaaayaaang pisan ka Rojali !!
Noneng            : Eh Abel tong agul teuing atuh!!! Noneng oge tos lami bobogohan sareng kang
  Darso nu kasep sa Jawa Barat henteu agul, ari Abel mani KAMSEUPAY.
Lodres&Abel   : “May be yes, may be no”cape deeh....!!!
     
            Ibu Nurmi asup ka kelas bari ambek-ambekan.

Bu Nurmi         : He..he..he.. jam sabaraha ayeuna?? Ayeuna teh jam 7.10, geus waktuna asup
barudak!! Kumaha pendidikan ayeuna bisa maju lamun maraneh datang ka    
sakola kabareurangan bae. Mending ayeuna maraneh baralik bae!!!
Noneng            : Ibu upami Noneng uih.... di seuseulan ku Ma Haji atuh Ibu!!
Barudak           : Mending Ibu bae nu uihna!!!                                                                              
Bu Nurmi         : Ha... Maraneh ngusir Ibu? Nya nggeus Ibu erek balik (Bu Nurmi nynyi lagu Gita
  Gutawa)
Abel                 : Iiihhh.... Saha oge anu bade ngageroan Ibu deui?? GR pisan ih..!!!
Barudak           : (nyurakan Bu Nurmi) huhuhuhuhuu....!!!!
Bu Nurmi         : Jempe ... Jempe... Ayeuna Ibu bade ngabsen heula, nu mimiti Abel Adelia
  Fransisko Fitri.
Abel                 : Ok’s pisaaaan bu.......!!!
Bu Nurmi         : Ajizah Faradisahaq At-Tamimi
Noneng            : Teu aya bu rieut....
Bu Nurmi         : Takasimura Zui.
Abel                 : Harigato Hai...!!! Bolos Bu...
Bu Nurmi         : Lodres Antonio Frederikke Bodilsen Esperansa Lauritsen Laulieur. Duh aran teh  
  mani ngalieurkeun Ibu.
Lodres                         : Yess... I’m here Mom....
Bu Nurmi         : Marko Nugroho Sugondo Joyo Puspito... Euuh...ieu aran Si Marko, kudu di ganti
  engke mah...Lamun henteu biwir Ibu beuki monyong.
Lodres                         : Inggih .....Si Marko mah alpa Ibu.
Bu Nurmi         : Rojali, iyeu deui, ngaran teh mani pondok pisan.
Abel                 : Ibu.....Ibu ..... Rojali mah teu aya nuju atit imbit Ibu . . . .hehehehe
Bu Nurmi         : Lah.... aralesan bae... Terakhir, Noooooon...
Noneng            : Abdi Ibu ..... Noneng Siti Nurjanah Fitri Utami palih dieu Ibu  .....!!!
Bu Nurmi         : Ke heula Noneng miheulaan uae Ibu .....calutak pisan budak teh.
Dengekeun barudak .....!!! Aduh barudak kuring. Hampura Emaakk nya,
gandeng uhun  ngadangukeumn sora Emaaak ?? sadaya yeu teh demi
merjuangkeun pendidikaneung pastina Eemaak hoyong jadi guru taladan .....,
anak anak Ibu sadaya.....merjuangkeun pendidikan teh teu gampang ....,
maraneh ayeuna kudu syukuran tiasa di  ajar tenang jeung aman, teu jiga
baheula, ek di ajar wae oge di udag udag bedil.
Noneng            : Bu ......!!! emang na bedil tiasa lumpat ?? teu percaya Noneng mah Ibu ..... Ibu
  bohoooong iikh ....Ibu bohong .....!!!
Barudak           : Ibu bohong... Ibu bohong....!!!!
Bu Nurmi         : Noneng .....!!! Dengekeun.....!!! kanggo sadayana deui, maraneh teh kedah
  terang, baheula Ibu R.A Kartini anu tos merjuangkeun pendidikan nepikeun
  tiasa sapertos ayeuna. Jadi maraneh teh kudu bisa ngamanfaatkeun waktu di
  ajar tong babarogohan teuing ....!!!
Noneng            : Muhun tuh Ibu, Si Abel teteloponan be sareng Si Rojali  ....!!!
Bu Nurmi         : Abel .... kapan Ibu tos ngawartosan tong bobogohan teuing.
Abel                 : Muhun Ibu .....!!!
Noneng            : Ibu .... Noneng mah meuni  terharu pisan kana perjuangan R.A Kartini  doakeun
  nya Bu ....!! Noneng hoyong janten penerus R.A Kartini
Bu Nurmi         : Eta ari Si Noneng geus cacalutakan deui wae .... kapan Ibu tos ngartosan , Ibu
  nu bade jadi penerus R.A Kartini teh maneh  mah tara didangukeun ari
  Ibu nyarios teh.
Noneng            : Oh ..... kitu, uhun heug atuh..... Noneng hilap Bu ....!!
Bu Nurmi         : Geus .....geus .... maneh mah dasar ooonn.
Noneng            : Ibuuuu Ibuuu....!!! Rerencangan Noneng Si Kokom teu acan diabsen, naha atuh
  Ibu teh, rujit ka Si Kokom... ???
Bu Nurmi         : Oh enyaaa... Ibu hilap. Atuda Si Kokom mah nyumput bae di pojok, jadi bae teu
  katingali ku Ibuna. Sok atuh ku Ibu diabsen heula, Kokom Kontania Rebeca...!!!
Kokom             : Aya bu...!! hadir bae Kokom mah unggal poe oge.
Bu Nurmi         : Alus Kokom. Tah barudak, turutan Si Kokom nu tara bolos.
Barudak           : Muhun Bu....!!!
Bu Nurmi         : Ayeuna mah Ibu hoyong terang cita citana ....tapi ingett!!!Tong aya nu sarua
  jeung Ibu nya...!!! Ayeuna Abel, maju kahareup terus sebutkeun cita-citana
  hayang jadi naon!!
Abel                 : Nami abdi Abel Adelia Fransisko Futri,  hobi abdi emam sangu tutug oncom.
Bu Nurmi         : Abel, Ibu teu salah dangu??  Aran wae alus, tapi hobi murak sangu tutug
  oncom.
Abel                 : Nya wios atuh Ibu kan eta teh hobi Abel.
Bu Nurmi         : Nya sok atuh teruskeun.
Abel                 : Cita-cita Abel hoyong jadi dokter.
Bu Nurmi         : Alus cita-citana teu sarua jeung Ibu. Geus diuk kaditu....!!! Saterusna Lodres
  kahareup!!!
Lodres                         : My name is Lodres Antonio Frederikke Bodilsen Esperansa Lauritsen Laulieur.
Bu Nurmi         : Heh Lodres teu karunya ka Ibu...??Ibu lamun ngadenge ngaran maneh sok
  lieeeuuurrrrr...!!! ke mah mawa paramek nya.....!!!!
Lodres             : Oh uhun Bu, tenang bae, Lodres tos nyiapkeun paramek kanggo Ibu (bari
  ngodok saku neangan paramek, trus dipasihkeun ka Bu Nurmi).
Bu Nurmi         : (ngahuleng) hehehehehehe.... Eta ngarti geuning... nya sok teruskeun...!!!
Lodres             : My hoby is watching football. Ooh nya terang teu Bu, basa wengi AC Milan di
  K.O ku As Roma. Karunya pisan.....naha Ibu cicng wae, aya naon Ibu...?
Bu Nurmi         : Ibu sedih pisan ngadangu AC milan eleh.
Abel                 : Ku naon Ibu.
Bu Nurmi         : Atuda salah sahiji pemaenna mantan pacar Ibu.
Lodres                         : Tuh kapan Ibu mah ngaco deuii.
Bu Nurmi         : Ges Lodres tong diteruskeun ...diukkk kaditu....!!!
Noneng            : Ibu.... Noneng... Noneng hoyong kapayun atuh Bu...!!!
Bu Nurmi         : Eta Si Noneng can di panggil geus hayang kahareup, teu benang diatur pisan
  budak teh nya... cicing ke ku Ibu ge di panggil No .... ne....ng
Noneng            : Muhun Ibu tong tarik teuing isin ku tatanggi..... nami abdi Noneng Siti Nurjanah
  Fitri Utami.... geulis kawanti wanti endah kabina-bina , seueur nu bogoheun ka
  Noneng mah Ibu, tapi ku Noneng di tolak.
Bu Nurmi         : Nyanaha ..... kunaon atuh di tolak gening ??
Noneng            : Noneng masih hoyong ngudag cita-cita jeung ngalaksanakeun wasiat ti punNini
  ibuuuu  .....!!!
Bu Nurmi         : Cing Ibu hoyong ngadangu cita-cita na, tapi awas nya tong sarua jeung Ibu...!!!
Noneng            : Nini sareng Aki wasiat, Noneng teh kedah janten jadi paraji supaya bisa
  ngabantu ibu-ibu anu bade ngalahirkeun, jadi cita-cita Noneng hoyong janten
  paraji.
Bu Nurmi         : Aduh Noneng cita-cita na mulya pisan ....
Noneng            : Tapi ibu ....!!!Noneng hoyong meraktekeun marajian ibu .....
Bu Nurmi         : Haaaa ....!!  Embung Ibu mah, sa kali deui embung ....!!! Amit amit Ibu di
  parajian ku Si Noneng mah.
Noneng            : Iiiikkh ..... ari Ibu....tenang bae Ibu da teu kudu mayar alias gratis.....!!

Bu Nurmi         : Eeeecchh ....!!!Ari embung ...Embung.......Geus diuk .....!!! Aya-aya bae amit-
  amit  teuing  Ibu mah.....Terakhir Kokom kahareup .....!!!
Kokom             : Nami abdi Kokom kontania Rebecaa ....hoby abdi emam semur jengkol.
Bu Nurmi         : Haaaaah .....semur jengkol ....!!! Favorit Ibu eta mah...mana nyandak teu semur
  jengkolna, Ibu hoyong .....??!!
Kokom             : Uhun yeuh Kokom nyandak husus kanggo Ibu ( Kokom mikeun semur jengkol  
  tadi ka Ibu Nurmi )
Bu Nurmi         : Aduhh Kokom meuni enak pisan, sok teraskeun cita-cita na hoyong jadi naon??
Kokom             : Cita-cita abdi hoyong janten presiden.
Bu Nurmi         : Naon ....presiden ?? Dengekeun nya Kokom Ibu teh tatanggana SBY, jadi lamun
SBY erek di ganti ..... Nya pastina nitah katatangga nu pangdekeutna, nyaeta    
Ibu ....!! Geus lah ngaco wae .....!!!
Noneng            : Ibu Noneng mah satuju keneh Kokom nu jadi presiden teh da Kokom mah   
  sahabat noneng, jadi lamun Kokom jadi presiden pasti kokom teh ngadamel
  bewara kieu.... “ibu-ibu nu bade ngalahirkeun kudu di parajian ku noneng....!!!’’
Bu Nurmi         : Teu satuju Ibu mah ....atuh engke teh jadina “Presiden Republik Indonesia
  Kokom”. Teu parantes teuing atuh.....
Kokom             : Daripada “Prsiden Republik Indonesia NURMI“ pantes nu mana sok ....??
Noneng            : Kokom tos atuh ngelehan bae, gentos bae cita-cita na jadi ngadamel restoran
  semur Jengkol ke Noneng nu jadi langgananna . . . .
Bu Nurmi         : Nya tah Ibu satuju pisan....!!! Ke Ibu ge ngalanggan.

            Keur kitu, bel disada. Barudak raribut balik.

Barudak           : Tah bel ..... bel ..... beu baralik.....baralik.....!!!
Bu Nurmi         : Ke heula sakedap barudak...!!! Inget...!! maraneh teh laleutik keneh,
  perjuangannana panjang keneh, kahoyong Ibu mah maraneh teh sing getol
  kana diajarna, beh ke pageto tariasa jadi jalma anu berguna, boa mah diantara
  maraneh engke teh bakal aya nu jadi pamingpin bangsa, mingpin bangsa beh
  jadi bangsa anu makmur jeung sejahtera, tapi inget...!!! TONG KOROPSI
  nya...!!! karunya ka rakyat....!!!
Barudak           : Muhun bu....!!!! (bari narangkeup Bu Nurmi, terus hahampuraan bari careurik).
   
            Kitu ahir caritana, saterusna murid-murid sakola eta teh jadi murid-murid anu rajin jeung saroleh, nu akhirna barisa menang nilai ujian anu muaskeun jeung ngabanggakeun.
Post a Comment